Diervriendelijk trainen is de toekomst

Deze week verstuurde Minister Schouten haar ontwerpbesluit over het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden naar de Tweede Kamer. De kamer krijgt tot 1 februari 2021 de tijd om hier op te reageren. Wanneer dit niet gebeurt en het besluit in overeenstemming blijkt te zijn met de grondwet, andere wetten en verdragen, gaat het verbod per 1 juli 2021 officieel in.

Uitzonderingen

In het ontwerpbesluit zijn drie uitzonderingen opgenomen waarvoor het verbod niet zal gelden:

  • het gebruik door dierenartsen bij het verrichten van diergeneeskundige handelingen. Het gaat hierbij om handelingen als het maken van röntgenfoto’s, CT-scans, het behandelen van tumoren en hartdefibrillatie. Het gebruik van een stroomstootapparatuur ter voorbereiding op een diergeneeskundige handeling, valt niet onder deze uitzondering;
  • het gebruik door de politie en de Koninklijke marechaussee wanneer het doel dit rechtvaardigt en niet op een andere wijze kan worden bereikt;
  • het gebruik van elektrische afrastering.

Opmerkingen niet meegenomen

Eerder dit jaar wezen wij de minister er op dat het een gemiste kans is om het verbod op het toedienen van stroomstoten alleen van toepassing te laten zijn op de hond, terwijl alle andere verboden gedragingen in het bijbehorende wetsartikel, van toepassing zijn op ‘een dier’. Het is jammer dat de minister deze input niet heeft heroverwogen.
Daarnaast verzochten wij de minister om de tekst aan te passen, zodat de toepassing van stroom bij honden voor de politietaak alleen wordt toegepast in noodsituaties. En dat voor de reeds met stroom getrainde honden sprake is van een overgangssituatie. Honden die niet te trainen zijn zonder een op angst gebaseerde trainingsmethode, moeten van die taak worden afgehaald. Het doel is in dat geval namelijk niet redelijk, omdat er alternatieven zijn; honden die deze taak wél kunnen uitvoeren.

Weerstand

Tijdens een debat over dierenwelzijn op 8 december bracht het CDA nog een motie (verzoek aan de minister waar de gehele kamer voor moet stemmen) in met de vraag om experts te raadplegen over de onwenselijkheid van het verbod. Gisteren stemde het merendeel van de kamer tegen deze motie, wat betekent dat de minister deze niet hoeft uit te voeren.

Hoop voor uitbreiding

Wel een meerderheid van stemmen kreeg een motie waarin de minister verzocht werd om álle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart te laten brengen door (diergeneeskundige) deskundigen en deze op termijn ook te laten verbieden. Fantastisch nieuws voor de dieren!

Het bericht Diervriendelijk trainen is de toekomst verscheen eerst op Sophia-Vereeniging.

Lees meer