Dominante hond, wat doe je hiermee?

Honden zijn van nature sociale dieren en zeer groepsgericht. Ze gehoorzamen de leider, in het geval van huisdieren hun baasje. Maar soms gaat er in deze verhouding wat mis. Het dier ziet zijn baasje niet als leider en gaat dit leidende gedrag overnemen. Dit uit zich in dominant gedrag naar jou als baasje toe en ongehoorzaamheid. In dit artikel meer aandacht voor dominante honden.

Sociale rang bij honden

Honden zij sociale dieren die van nature in groepen leven. Zo’n groep honden wordt een roedel genoemd. Binnen een roedel bestaan verschillende rangen en elke hond kent zijn eigen plaats in de rangorde. Een goede roedel zorgt voor veiligheid, voldoende voeding voor ieder dier binnen de roedel, verzorging, sociaal contact etc.

Een Hond in een gezin moet de baas en bazin erkennen als leiders. Een goede baas is dus eigenlijk een goede leider en is consequent, neemt initiatief, is geduldig in het aanleren van gewenst gedrag, gebruikt zelden agressie en zorgt voor steun, veiligheid, voedsel, verzorging, sociaal contact. Bovendien houdt een goede baas rekening met de eigenschappen en de behoeften van zijn hond.

Dominant gedrag bij onvoldoende leiding

Indien een hond geen leiding krijgt, zal hij leiding gaan nemen. Hij gaat zijn zin doordrijven, gaat aandacht eisen, gaat in allerlei situaties gedrag vertonen wat mensen als ongewenst ervaren. En soms kan de hond zelfs agressie gebruiken om duidelijk te maken dat hij de baas is. Deze gedragsuitingen worden vaak “dominant gedrag” genoemd. Maar is dat wel zo?

Dominant of agressief?

Dominantie en agressie zijn twee verschillende zaken. Dominantie kan zeker gepaard gaan met agressie, maar vervelend zijn, zin doordrijven, ongehoorzaamheid kan ook een teken van dominantie zijn. En agressie kent veel vormen en veel motivaties, die soms wel, maar heel vaak niets met dominantie te maken hebben. Angst, onzekerheid, pijn, hormonen, trauma’s, opvoeding, territorium… allen redenen voor honden om zich aggressief te gedragen, maar die niets te maken hebben met dominantie.

Een hond die puur dominant is komt niet zo vaak voor. Heel vaak gaat het om elementen van dominant gedrag. De verstandhouding tussen baas en hond is verstoord. Ze begrijpen elkaar niet meer en er ontstaan conflicten. Een hond vertoont heel primair gedrag: hij kan niet anders, hij is immers een hond. Maar mensen kunnen conflicten oplossen met hun verstand. De meeste honden zullen blij zijn met duidelijke leiding, omdat een hond hiërarchisch ingesteld is. Een baasje als leider hoort hierbij. Een hond is nu eenmaal minder geschikt is om mensen leiding te geven, dan andersom. Een hond die zijn plaats weet, vertrouwen heeft in zijn baas/leider en voldoende bezigheden heeft om zijn aandacht op te richten, is doorgaans een gelukkige hond zonder stress.

Dominante hond heropvoeden

Heropvoeden is vaak niet echt nodig, met veranderingen in je eigen gedrag kom je vaak een heel eind. Door je eigen gedrag kan je als baas conflicten voorkomen door je aan de volgende regels te houden:

  • Zorg voor duidelijke scheiding tussen eten voor mensen en je hond. Tijdens de maaltijd mag je nooit iets onder de tafel toestoppen. Mensenvoedsel is voor mensen en voor honden vaak veel te zout of te vet. Het is beter om de hond niet bij de eettafel toe te laten maar in z’n mand te houden. Dit kan eigenlijk elke hond leren, ook de wat oudere hond.
  • Als de hond wordt uitgelaten, zorg er dan voor dat de baas bepaalt wanneer de hond door de deuropening gaat en welke kant de wandeling op gaat.
  • Sommige honden veranderen ineens in kleine monsters zodra ze op de arm of schoot of op een stoel zitten. Vooral op schoot ontlenen ze hun status aan die van de baas en gedragen zich plotseling agressief. Deze Honden horen niet op het meubilair.
  • Laat je hond ook niet op bed toe. Geef je hond liever een eigen slaapplaats, dan is dat duidelijk voor iedereen en voorkomt conflicten over de verhoudingen en privileges.
  • Als je hond iets uithaalt wat hij niet mag, kan je dit het beste onmiddellijk corrigeren. Een goede correctie is kort en volgt direct op het gedrag wat ongewenst is. De hond moet de correctie kunnen associëren met zijn gedrag. Een hond begrijpt niet wat hij fout heeft gedaan als hij minuten na de daad pas wordt gestraft.
  • Sla of schop een hond nooit om agressief gedrag te corrigeren. Bedenk dat je hond zijn tanden het altijd winnen. Meestal kun je volstaan met vermanend toespreken, wegsturen of in een andere ruimte zetten.
    Lijfelijk aanpakken, op de grond duwen en meer van dat soort machogedrag werkt in heel veel situaties niet of averechts. Beter is het om met je verstand een conflict met je hond op te lossen. Leer de hond wat er wat hem verwacht wordt en toon dat je een goede leider bent en geen dictator. Dat voorkomt conflicten.
  • Als je een nest puppy’s gaat bekijken en je wordt verliefd op het eerste hondje dat naar je toe komt, dan betekent dit niet automatisch de beste keus. Waarschijnlijk is dit een ondernemend, zelfverzekerd hondje wat nieuwsgierig is naar iedereen. Misschien met een dominante inslag. Vooral als je geen ervaring hebt met honden, kunt u beter in overleg met de fokker een stabiel, meegaand hondje uitkiezen.

Nogmaals, een hond die zijn plaats weet is gelukkig en aangepast.

Gehoorzaamheidstraining

Ook voor honden zonder al te uitgesproken gedragsproblemen is een gehoorzaamheidscursus aan te bevelen. Bij hondenscholen of rasclubs kunt u hiervoor terecht. Puppy cursussen zijn een uitstekend middel om problemen te leren voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Meer info