Een belangrijke dag voor de gezelschapsdieren

Vandaag werd er door de Tweede Kamer gestemd op een groot aantal moties over dierenwelzijn. Een groot deel kreeg voldoende stemmen van de kamer, waardoor de minister er mee aan de slag moet. We zetten de resultaten voor je op een rij.

Het kattenoverschot

Nederland kent een enorm kattenoverschot. De asielen zitten vol, we kennen enorme zwerfkattenpopulaties en ondertussen worden er bij mensen thuis continu nestjes geboren. Een groot probleem. In dit kader waren er drie moties ingediend:

  • Introduceer een chipplicht voor katten: verworpen (niet genoeg stemmen).
  • Succesvolle projecten om het aantal zwerfkatten te verminderen, zoals op Texel (wegvangen) en in Zeeland (TNR-methode) op bredere schaal toepassen: aangenomen (voldoende stemmen).
  • Verzoek aan regering om met medeoverheden (bijvoorbeeld provincies) te overleggen hoe het afschieten van (zwerf)katten zo veel mogelijk voorkomen kan worden: aangenomen.

Fantastisch nieuws dus voor de aanpak van de problemen met zwerfkatten. Wel blijven wij het belang van een chip- en castratieplicht benadrukken zodat we niet blijven dweilen met de kraan open, maar het probleem bij de bron aanpakken.

Dieronvriendelijke trainingsmethoden

Minister Schouten heeft aangegeven voornemens te zijn de stroomhalsband voor honden te gaan verbieden. Het CDA bracht hier eerder nog een motie over in met de vraag om experts te raadplegen over de onwenselijkheid van het verbod. Gelukkig stemde het merendeel van de kamer tegen deze motie. Het verbod moet er gewoon komen! Wel een meerderheid van stemmen kreeg een motie waarin de minister verzocht werd om álle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart te laten brengen door (diergeneeskundige) deskundigen en deze op termijn ook te laten verbieden. Fantastisch nieuws voor de dieren! Om de kamerleden extra te motiveren de wet niet meer te vertragen loopt onze petitie voor het verbod nog steeds door.

Handhaving dierenwelzijn

Over het gebrek aan handhavingscapaciteit voor het controleren van de dierenwelzijnsregelgeving is veel te doen. Want wat heb je aan regels als ze niet worden gecontroleerd? Meerdere moties gingen over dit onderwerp:

  • Verzoek om de taskforce hondenhandel genoeg capaciteit te geven om iedere melding van vermoede malafide hondenhandel te kunnen controleren: verworpen.
  • Verzoek om gesprekken met Gemeentes voort te zetten om te inventariseren of en hoe boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar, een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid) kunnen worden betrokken bij versterking van de handhaving op het domein dierenwelzijn: overgenomen door de minister voordat de motie in stemming werd gebracht.

Het doet ons goed om te lezen dat de minister uit zichtzelf al aangeeft het uitbreiden van de handhavingscapaciteit belangrijk te vinden. Maar dat er wordt tegengestemd als de moties concreter worden, is wel teleurstellend. We blijven strijden voor dit onderwerp. Zonder handhaving is er namelijk geen bescherming van dieren. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk mensen de petitie voor meer handhaving tekenen.

Voorlichting voor een beter dierenwelzijn

Voorlichting geven aan (potentiële) huisdiereneigenaren over de aanschaf en het houden van huisdieren is een van onze belangrijkste activiteiten. Op die manier voorkomen we dierenleed. Het doet ons dan ook ontzettend veel goed dat de kamer voorgestemd heeft met een motie waarin de minister verzocht wordt om betere voorlichting te verzorgen ten behoeve van de aanschaf en het waardig houden van hobby- en/of gezelschapsdieren. Wij werken hier heel graag aan mee!

Onvoldoende steun

Er waren helaas ook meerdere moties die onvoldoende steun kregen vanuit de kamer. Zo haalde een verzoek voor harde aanpak van dierenbeulen het niet. Ook het voorstel voor één nationale, professionele 144 Dierenambulanceorganisatie kreeg niet voldoende stemmen. Ditzelfde gold voor de vraag om de handel in dieren en tentoonstellen van dieren via dierenbeurzen en dierenmarkten te verbieden. Wat ons betreft allemaal gemiste kansen.

 

 

Het bericht Een belangrijke dag voor de gezelschapsdieren verscheen eerst op Sophia-Vereeniging.

Lees meer