Geweldig nieuws: aangescherpte regels fokken kortsnuitige honden

DEN HAAG – Voor het fokken van kortsnuitige honden gelden strenge regels, want dieren met een te korte snuit lijden ernstig. Om het welzijn van kortsnuiten te verbeteren, zijn de fokcriteria nog verder aangescherpt. Er mag nu helemaal niet meer gefokt worden met honden met een extreem korte snuit, dus ook niet in combinatie met een hond met een langere snuit of met dieren die een operatie hebben gehad. Weer een succes in onze jarenlange strijd voor een beter (ras)hondenwelzijn!

Uitzonderingen vervallen

In 2019 legde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) criteria vast voor het fokken van kortsnuitige honden. Deze criteria moeten voorkomen dat er nog honden worden gefokt met (uiterlijke) kenmerken die ernstig lijden veroorzaken. Vandaag liet minister Adema weten deze criteria flink aan te scherpen. Voorheen kon er wel nog met dieren gefokt worden met een extreem korte snuit als ze werden gekruist met een dier met een langere snuit. Die uitzondering komt te vervallen, want fokkers hebben tijd genoeg gehad om gezondere dieren te fokken die voor nageslacht kunnen zorgen. Ook mag er niet meer gefokt worden met honden die een operatie hebben gehad, bijvoorbeeld om de neusgaten te vergroten. Door deze dieren uit te sluiten, verkleint de kans op het doorgeven van ongezonde genetische kenmerken.

Minder vraag naar zieke dieren

Met politieke lobby maakt de Sophia-Vereeniging zich al sinds 2009 hard voor het verbieden van het fokken op uiterlijk, ten koste van de gezondheid van (ras)dieren. We zijn dan ook ontzettend blij met de aangescherpte criteria, die zullen bijdragen aan een beter dierenwelzijn. Naast strenge wet- en regelgeving is het echter ook belangrijk dat de vraag naar doorgefokte honden afneemt. Met publiekscampagnes maken we zo veel mogelijk mensen bewust van de gezondheidsproblemen bij deze dieren.

Wil je ook meehelpen? Steun de campagne en geef (ras)dieren hun gezondheid terug!

Bron: NVWA.nl

Lees meer