Minister Staghouwer: doorfokken met zieke dieren onacceptabel

Tijdens het eerste dierenwelzijnsdebat van minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 20 april, deed hij diverse toezeggingen en toonde hij zich open voor huisdierenwelzijnskwesties. Zo sprak hij zijn afschuw uit over het fokken van dieren met een extreem uiterlijk zoals konijnen met olifantstanden en de Scottish Fold, een kattenras met gevouwen oortjes. Het bewust fokken van dieren die lijden onder hun afwijkingen komt veel voor, zoals bij kortsnuitige honden. “Dit is onacceptabel”, zo stelde de minister Staghouwer. De Sophia-Vereeniging volgt met goede moed de politieke ontwikkelingen op het gebied van huisdierenwelzijn.

Importverbod

Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod waaronder het importverbod van doorgefokte dieren. Het fokken van dieren op ziekmakende uiterlijke kenmerken is verboden, maar de import en de handel is dit niet. Daarmee houd je de achterdeur wagenwijd open voor zieke dieren. Frank Wassenberg (PvdD), Sandra Beckerman (SP), Tjeerd de Groot (D66) en Eric Haverkort (VVD) drongen er daarom bij de minister op aan om werk te maken van deze misstanden en haast te maken met een fok-, import- en handelsverbod. Daarop sprak de minister het voornemen uit om te komen tot een verbod op de fok, keuringen, wedstrijden en tentoonstellingen. De minister zegde toe meer criteria te ontwikkelen die bepalen of er wel of niet met een dier gefokt mag worden. De minister sprak zich niet uit over directe acties, maar zal hierover in beraad gaan met de verschillende betrokken partijen. De Sophia-Vereeniging strijdt al jaren voor een import- en handelsverbod van dieren waar in Nederland niet mee gefokt mag worden en juicht de toezeggingen van de minister toe.

Positieflijst

De minister kwam met meer goed nieuws: de positieflijst voor zoogdieren, waarin geregeld wordt welke diersoorten gehouden mogen worden, wordt voor de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu zijn wij als Sophia-Vereeniging wat terughoudend om meteen de vlag uit te hangen, wijs geworden door al die jaren die het heeft gekost om tot de juiste criteria te komen die bepalen of een diersoort aan de eisen voldoet, maar wij zullen de minister aan zijn belofte houden.

Chipplicht katten

Wat betreft de problematiek van de zwerfkatten en het in dit verband invoeren van een chipplicht, had de minister het over een pakket van maatregelen, zoals een chipplicht, het steriliseren van zwerfkatten en het kosteloos registreren en castreren voor lage inkomens. Ook hierover gaat de minister in beraad.

Heeft minister Staghouwer het hart op de goede plaats? Hij deed veel toezeggingen, maar gaat hij deze ook uitvoeren? We gaan het zien.

Nina Cohen

Nina Cohen

Beleidsmedewerker

Lees meer