Nieuw wetsvoorstel dierenwelzijn Frankrijk

In Frankrijk ligt een wetsvoorstel klaar dan het huisdierenwelzijn aanzienlijk moet gaan verbeteren. Een einde aan de malafide handel, impulsaankopen en doorgefokte honden. Dogzine zette de belangrijkste punten op een rij:

 • Eigenaren van “overdreven type” honden en katten zijn verplicht deze te laten steriliseren.
 • De omvang van honden- en kattenfokkerijen is beperkt tot twintig vrouwelijke fokdieren, hun productie is beperkt tot drie nesten maximaal per fokteef over een periode van twee jaar.
 • Chippen wordt verplicht.
 • Iedereen die een huisdier wil houden daartoe een bewijs van kennis kunnen overleggen, of anders dat bewijs halen.
 • Pups en kittens moeten tenminste 10 weken bij de moederhond (of kat) blijven voor ze naar een nieuw huis mogen.
 • Katten die niet tot een fokker behoren moeten gesteriliseerd worden voor de leeftijd van 6 maanden.
 • Iedereen –echt iedereen- die fokt met honden of katten moet zich laten registreren.
 • De verkoop van honden en katten mag niet langer op algemene online verkoopsites of via dierenwinkels, maar uitsluitend op gespecialiseerde websites. Ook verkoop van dieren op markten en braderieën wordt verboden.
 • Reclame met en voor honden met eigenschappen die hun gezondheid in de weg zouden kunnen staan, moeten verboden worden.
 • De straffen voor mishandeling worden flink verhoogd, tot 5 jaar cel of 75.000 euro boeten als er sprake is van mishandeling of barbaars gedrag. Er komt ook een levenslang houdverbod voor die mensen.
 • Hoogrisico-honden worden niet langer op basis van ras beoordeeld maar op basis van gedrag.
 • Alle “bijtende” hondensporten, IPPG (IPA), pakwerk dus,worden verboden.
 • Voor een periode van zes jaar een landelijke dierenadvocaat aangesteld die de wet moet gaan controleren. Deze persoon kan niet vervolgd worden voor alles wat hij doet in het kader van de uitvoering van zijn taak, en is slechts verantwoording schuldig aan de minister.

Het bericht Nieuw wetsvoorstel dierenwelzijn Frankrijk verscheen eerst op Sophia-Vereeniging.

Lees meer