Vogelgriep: let ook op huisdieren

AMSTERDAM – Sinds enige tijd waadt de besmettelijke vogelgriep weer rond. Naast het immense leed wat dit teweeg brengt bij (commercieel) gehouden pluimvee en wilde vogels, is het ook belangrijk om huisdieren extra in de gaten te houden.

Zieke vogels

Vogels met vogelgriep zijn eerst sloom en stil en krijgen daarna problemen met ademen, diarree, oogontsteking of kunnen ineens overlijden (bron: LICG). Deze zieke en overleden dieren zijn voor honden en katten gemakkelijke prooien. Maar dat is niet zonder risico. Want van het eten van deze zeer besmettelijke dieren, kunnen ook huisdieren ziek worden. Ook de poep van zieke vogels is besmettelijk.

Hond of kat met vogelgriep

Een hond of kat met vogelgriep kan verschijnselen hebben als koorts, hijgen en benauwdheid, sloomheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen (bron: LICG). Zieke huisdieren kunnen ook mensen besmetten. Voor mensen voelt een infectie als een milde griep.

Voorzorgsmaatregelen

Om te voorkomen dat jouw huisdier ziek wordt, is het raadzaam om honden en katten niet los te laten in gebieden waar veel (water)vogels komen. Zéker als je zieke of dode vogels ziet. Kijk op de website van de NVWA waar je melding moet doen van het vinden van zieke of overleden (water)vogels. Raak ze in geen geval aan!

Lees meer