Welke hond is geschikt voor mij?

Regelmatig wordt bij het HondenSpreekuur de vraag gesteld: “Welke hond is geschikt voor mij?”. Vaak wordt daarbij alleen een indicatie van de gewenste grootte gegeven en wordt de wens uitgesproken dat de toekomstige huisgenoot lief en trouw is. Met zo weinig gegevens is het moeilijk een goed advies te geven. Om tot een juiste keuze te komen, is het belangrijk het verwachtingspatroon van iemand te kennen. Moet de hond dagelijks flinke einden kunnen wandelen? Hoeveel tijd heeft men voor de vachtverzorging? Hoe ziet de thuissituatie eruit? Zomaar een paar vragen die van belang zijn bij het bepalen van een geschikte hond.

Karakter

Naast het uiterlijk, is er natuurlijk ook nog het karakter van het dier. Dat wordt mede bepaald door erfelijke eigenschappen die horen bij het ras en bij de vader en moeder. Over de rasspecifieke karaktereigenschappen is veel te vinden in boeken en op het internet. Vergeet echter niet dat ook de omstandigheden waarin de hond de eerste acht weken van zijn leven doorbrengt, een belangrijke rol spelen. Een hond kan in theorie perfect bij iemand passen, maar het gaat mis als er te weinig aandacht is geweest voor zijn socialisatie. Zo heeft een pup van een broodfokker weinig kans om tot een evenwichtige hond op te groeien. Het streven naar zo veel mogelijk pups in zo min mogelijk tijd gaat immers altijd ten koste van de aandacht voor en het welzijn van de dieren.

Opvoeding

De laatste factor die meespeelt bij de karaktervorming is de opvoeding door de nieuwe baas. Daarvoor zijn een goede voorbereiding en een gerede kennis van hondengedrag absolute voorwaarden. Er zijn diverse uitstekende boeken verkrijgbaar die goed inzicht geven in wat de juiste manier van aanpak is. Voor elke hond geldt: wie bereid is om veel tijd en energie in de opvoeding te steken, wordt beloond met een evenwichtige, trouwe huisgenoot.

Flora van Dijk

Flora van Dijk

Deskundige HondenSpreekuur

Lees meer